"use spelling" — Słownik kolokacji angielskich

use spelling kolokacja
Popularniejsza odmiana: spelling is used
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie pisownia
  1. use czasownik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Note the spelling used for some cities is different to what you'd expect.

    Podobne kolokacje: