"in one's spelling" — Słownik kolokacji angielskich

in one's spelling kolokacja
Popularniejsza odmiana: in spelling
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś pisownia
  1. in przyimek + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Over time, there have been a number of changes in spelling.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo