"in spelling" — Słownik kolokacji angielskich

in spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w pisowni
  1. in przyimek + spelling rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Over time, there have been a number of changes in spelling.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo