"for spelling" — Słownik kolokacji angielskich

for spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla pisowni
  1. for przyimek + spelling rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They often have excellent memorization skills needed for reading and spelling.

    Podobne kolokacje: