"of spellings" — Słownik kolokacji angielskich

of spellings kolokacja
Popularniejsza odmiana: of spelling
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pisowni
  1. of przyimek + spelling rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The single most popular education story in 2011 was about the financial cost of poor spelling.

    Podobne kolokacje: