"spelling of one's surname" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): literując z czyjś nazwisko
  1. surname rzeczownik + spelling rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He changed the spelling of his surname some time after their wedding.

    Podobne kolokacje: