"spelling includes" — Słownik kolokacji angielskich

spelling includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisownia obejmuje
  1. spelling rzeczownik + include czasownik
    Zwykła kolokacja

    It is sometimes spelt Parkvonear, but local spelling includes the middle letter 'a'.

    Podobne kolokacje: