"spelling is used" — Słownik kolokacji angielskich

spelling is used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisownia jest używana
  1. use czasownik + spelling rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Note the spelling used for some cities is different to what you'd expect.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo