BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"spelling" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spelling rzeczownik

rzeczownik + spelling
Kolokacji: 8
spelling of one's name • Aaron Spelling • spelling of one's surname • Margaret Spelling • Ms. Spelling • ...
spelling + rzeczownik
Kolokacji: 21
spelling bee • spelling mistake • spelling error • spelling variation • spelling checker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) bee, checker, Bee
Kolokacji: 5
(2) mistake, error, book, word
Kolokacji: 4
1. spelling rule = prawidło ortograficzne spelling rule
2. spelling system = system ortograficzny spelling system
3. spelling test = sprawdzian z ortografii spelling test
4. spelling lesson = lekcja ortografii spelling lesson
5. spelling pattern = wzór ortograficzny spelling pattern
(5) reform, correction
Kolokacji: 2
spelling + czasownik
Kolokacji: 7
spelling includes • spelling varies • spelling changes • spelling differs • Ms. Spelling says • ...
czasownik + spelling
Kolokacji: 4
change the spelling • spelling is used • spelling is given • teach spelling
przymiotnik + spelling
Kolokacji: 40
alternative spelling • alternate spelling • correct spelling • old spelling • original spelling • different spelling • ...
przyimek + spelling
Kolokacji: 5
of spelling • with spelling • in spelling • for spelling • to the spelling

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.