"spelling lesson" — Słownik kolokacji angielskich

spelling lesson kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekcja ortografii
  1. spelling rzeczownik + lesson rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During a spelling lesson being taught upstairs, Bridget Carruth seated Jermaine closest to her, so she could more easily identify words he was struggling with.

powered by  eTutor logo