"creative spelling" — Słownik kolokacji angielskich

creative spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twórcza pisownia
  1. creative przymiotnik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The creative spellings reveled in by commerce in the early 1960's tended to be unhelpful.

powered by  eTutor logo