"original spelling" — Słownik kolokacji angielskich

original spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwotna pisownia
  1. original przymiotnik + spelling rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is this single that revealed the original spelling of the band's name.

powered by  eTutor logo