PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spelling" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spelling rzeczownik

rzeczownik + spelling
Kolokacji: 8
spelling of one's name • Aaron Spelling • spelling of one's surname • Margaret Spelling • Ms. Spelling • ...
spelling + rzeczownik
Kolokacji: 21
spelling bee • spelling mistake • spelling error • spelling variation • spelling checker • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) bee, checker, Bee
Kolokacji: 5
(2) mistake, error, book, word
Kolokacji: 4
1. spelling variation = zmiany ortograficzne spelling variation
2. spelling variant = wariant ortograficzny spelling variant
3. spelling change = zmiana ortograficzna spelling change
4. spelling difference = różnica ortograficzna spelling difference
5. spelling contest = konkurs ortograficzny spelling contest
(5) reform, correction
Kolokacji: 2
spelling + czasownik
Kolokacji: 7
spelling includes • spelling varies • spelling changes • spelling differs • Ms. Spelling says • ...
czasownik + spelling
Kolokacji: 4
change the spelling • spelling is used • spelling is given • teach spelling
przymiotnik + spelling
Kolokacji: 40
alternative spelling • alternate spelling • correct spelling • old spelling • original spelling • different spelling • ...
przyimek + spelling
Kolokacji: 5
of spelling • with spelling • in spelling • for spelling • to the spelling

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.