"archaic spelling" — Słownik kolokacji angielskich

archaic spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): archaiczna pisownia
  1. archaic przymiotnik + spelling rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An archaic spelling of the English definite article (the).

    Podobne kolokacje: