"phonetic spelling" — Słownik kolokacji angielskich

phonetic spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisownia fonetyczna
  1. phonetic przymiotnik + spelling rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As in the case of other Comanche names, this is a phonetic spelling.

    Podobne kolokacje: