"early spelling" — Słownik kolokacji angielskich

early spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna pisownia
  1. early przymiotnik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    James used this form until mid-life when he returned to the earlier spelling.

    Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!