"spelling system" — Słownik kolokacji angielskich

spelling system kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): system ortograficzny
  1. spelling rzeczownik + system rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This of course presupposes a standard spelling system which was in fact beginning to form at that time.

powered by  eTutor logo