"spelling test" — Słownik kolokacji angielskich

spelling test kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawdzian z ortografii
  1. spelling rzeczownik + test rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And there was enough comments about, well, yeah, this is a spelling test.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo