"spelling of words" — Słownik kolokacji angielskich

spelling of words kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): literując z słów
  1. word rzeczownik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Having difficulty recalling the written spelling of words.

    Podobne kolokacje: