"teach spelling" — Słownik kolokacji angielskich

teach spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz pisownię
  1. teach czasownik + spelling rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Anagrams and crosswords are well known but generally don't teach spelling.

    Podobne kolokacje: