TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"send" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

send czasownik

send + rzeczownik
Kolokacji: 527
send troops • send button • send representatives • send thousands • send flowers • send emissaries • send reinforcements • ...
czasownik + send
Kolokacji: 80
start sending • stop sending • begin sending • keep sending • help send • consider sending • plan to send • promise to send • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
2. stop sending = przestań wysyłać stop sending
3. begin sending = zacznij wysyłać begin sending
4. keep sending = kontynuuj wysyłanie keep sending
5. help send = pomóż wysyłać help send
6. consider sending = zastanów się nad wysyłaniem consider sending
7. plan to send = plan wysłania plan to send
8. promise to send = obietnica wysłania promise to send
9. decide to send = zdecyduj się wysłać decide to send
10. intend to send = miej zamiar wysłać intend to send
11. try to send = spróbuj wysłać try to send
  • All he wanted in return was a picture of himself, which I tried to send him later.
  • Problem is, I never tried to send the message in question.
  • "But you will try to send me away from her."
  • We're trying to send a message to everyone we play.
  • Do you know they tried to send me to one last year?
  • I will try to send them on to you for training.
  • She would never go if he tried to send her!
  • "The former president is not using us to try to send a message to his son."
  • But he hasn't even tried to send word and it's been three months!
  • Are you saying he should not, is that the message you're trying to send?
12. agree to send = zgódź się wysłać agree to send
13. refuse to send = odmów wysłania refuse to send
14. want to send = chciej wysłać want to send
15. continue to send = kontynuuj wysłanie continue to send
16. go to send = idź do wysyłać go to send
17. need to send = potrzebuj wysłać need to send
18. offer to send = zaproponuj by wysłać offer to send
19. prepare to send = przygotuj się by wysłać prepare to send
20. use to send = użyj by wysłać use to send
21. like to send = lubić wysłać like to send
22. allow to send = pozwól wysłać allow to send
23. ask to send = poproś by wysłać ask to send
24. choose to send = postanów wysłać choose to send
25. tell to send = każ wysłać tell to send
26. expect to send = spodziewaj się, że wysłać expect to send
27. threaten to send = zagroź, że wysłać threaten to send
28. avoid sending = uniknij wysyłania avoid sending
send + przyimek
Kolokacji: 80
send out • send back • send off • send down • send up • sent via • ...
send + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
send forth • sent abroad • sent overseas • immediately send • sent directly • sent away • eventually sent • later send • finally send • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.