"refuse to send" — Słownik kolokacji angielskich

refuse to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odmów wysłania
  1. refuse czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Senate refused to send the bill to the president until the tax provision was changed or removed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo