PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tell to send" — Słownik kolokacji angielskich

tell to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): każ wysłać
  1. tell czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    Something tells me not to send her back to some place she doesn't want to be.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo