"threaten to send" — Słownik kolokacji angielskich

threaten to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagroź, że wysłać
  1. threaten czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    In fact, I threatened to send you after her if she wasn't good.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo