"want to send" — Słownik kolokacji angielskich

want to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej wysłać
  1. want czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    All these parents have a choice now of where they want to send their children to school.

    Podobne kolokacje: