"allow to send" — Słownik kolokacji angielskich

allow to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól wysłać
  1. allow czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    And they certainly don't allow customers to send in used parts to reduce the cost of the final product.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo