"use to send" — Słownik kolokacji angielskich

use to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj by wysłać
  1. use czasownik + send czasownik
    Zwykła kolokacja

    They used to send more than two, but times have changed.

    Podobne kolokacje: