"sell" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sell czasownik

sell + rzeczownik
Kolokacji: 661
sell products • sell shares • sell stock • sell tickets • sell goods • sell assets • sell drugs • sell bonds • sell paintings • sell insurance • ...
czasownik + sell
Kolokacji: 77
begin selling • start selling • stop selling • help sell • consider selling • sold for scrapping • continue selling • plan to sell • try to sell • ...
sell + przyimek
Kolokacji: 70
sell out • sell off • sell up • sell below • sell for • ...
sell + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 117
eventually sell • sold worldwide • sold separately • sell directly • sold exclusively • sell short • originally sold • actually sell • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.