"sell cigarettes" — Słownik kolokacji angielskich

sell cigarettes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj papierosy
  1. sell czasownik + cigarette rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You cannot sell cigarettes to those under age 18 but people don't pay attention to that.

powered by  eTutor logo