ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy cigarettes" — Słownik kolokacji angielskich

buy cigarettes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup papierosy
  1. buy czasownik + cigarette rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now we have had to take the money for medicine and buy cigarettes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo