"stub out one's cigarette" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koniec na zewnątrz czyjś papieros
  1. stub czasownik + cigarette rzeczownik
    Silna kolokacja

    He stubbed out his cigarette and lit a second one.

powered by  eTutor logo