"sell vegetables" — Słownik kolokacji angielskich

sell vegetables kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj warzywa
  1. sell czasownik + vegetable rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They grew and sold organic vegetables to bring in revenue.

powered by  eTutor logo