KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sell several worth" — Słownik kolokacji angielskich

sell several worth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedawać kilka warty
  1. sell czasownik + worth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One day he sold $10,000 worth of clothes to a woman for $2,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo