"sell fish" — Słownik kolokacji angielskich

sell fish kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj rybę
  1. sell czasownik + fish rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The high cost of rail transport made it difficult to sell fresh fish to the main English market.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo