"sell shoes" — Słownik kolokacji angielskich

sell shoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj buty
  1. sell czasownik + shoe rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If that isn't true, we might as well be selling shoes here.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo