"sell off" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sell off" po angielsku — Słownik polsko-angielski

phrasal verb
  1. wyprzedawać
    We are selling these clothes off - it's an old collection. (Wyprzedajemy te ubrania - to stara kolekcja.)

"sell off" — Słownik kolokacji angielskich

sell off kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyprzedaj
  1. sell czasownik + off particle
    Bardzo silna kolokacja

    By 1993, many of the companies had to be sold off.

    Podobne kolokacje: