"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll czasownik

roll + rzeczownik
Kolokacji: 31
roll one's eyes • roll up one's sleeves • roll down one's cheeks • roll off the assembly line • roll one's head • roll down one's face • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 14
start rolling • begin rolling • begin to roll • keep rolling • come rolling • ...
roll + przyimek
Kolokacji: 61
roll out • roll over • roll up • roll down • roll into • roll off • roll onto • roll back • roll through • roll across • roll toward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. roll around = nadchodzić, zbliżać się roll around
2. roll under = potocz poniżej roll under
3. roll on = toczyć się, płynąć, mijać (np. o czasie) roll on
4. roll to = toczyć aby roll to
6. roll in = napływać roll in
8. roll at = toczyć przy roll at
9. roll by = toczyć przez roll by
10. roll for = toczyć dla roll for
11. roll against = toczyć przeciwko roll against
12. roll between = potocz pośrodku roll between
roll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
roll away • roll forward • roll slowly • roll about • gently roll • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.