"rolled by" — Słownik kolokacji angielskich

rolled by kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll by
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potoczony przez
  1. roll czasownik + by przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    In the main, the days rolled by one like the next.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo