ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll czasownik

roll + rzeczownik
Kolokacji: 31
roll one's eyes • roll up one's sleeves • roll down one's cheeks • roll off the assembly line • roll one's head • roll down one's face • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 14
start rolling • begin rolling • begin to roll • keep rolling • come rolling • ...
roll + przyimek
Kolokacji: 61
roll out • roll over • roll up • roll down • roll into • roll off • roll onto • roll back • roll through • roll across • roll toward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. roll out from = rozwałkowywać z roll out from
2. roll inside = potocz do środka roll inside
3. roll within = potocz wewnątrz roll within
4. roll until = toczyć do czasu gdy roll until
5. roll out across = rozwałkuj wszerz roll out across
6. roll beyond = potocz dalej roll beyond
7. roll up on = wtaczać na roll up on
8. roll underneath = rolka spód roll underneath
9. roll over onto = przewróć roll over onto
10. roll atop = toczyć na roll atop
11. roll among = toczyć wśród roll among
12. roll below = potocz poniżej roll below
13. roll alongside = toczyć wzdłuż roll alongside
roll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
roll away • roll forward • roll slowly • roll about • gently roll • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.