"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll czasownik

roll + rzeczownik
Kolokacji: 31
roll one's eyes • roll up one's sleeves • roll down one's cheeks • roll off the assembly line • roll one's head • roll down one's face • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 14
start rolling • begin rolling • begin to roll • keep rolling • come rolling • ...
roll + przyimek
Kolokacji: 61
roll out • roll over • roll up • roll down • roll into • roll off • roll onto • roll back • roll through • roll across • roll toward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. roll after = potocz potem roll after
2. roll out in = rozwałkowywać w roll out in
3. roll out to = rozwałkowywać aby roll out to
4. roll about = tarzaj się roll about
5. roll before = potocz wcześniej roll before
6. roll out on = rozwałkowywać na roll out on
7. roll during = toczyć podczas roll during
8. roll without = potocz na zewnątrz roll without
9. roll above = potocz wyżej roll above
10. roll of = toczyć z roll of
11. roll beside = toczyć obok roll beside
12. roll around on = turlać na roll around on
roll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
roll away • roll forward • roll slowly • roll about • gently roll • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.