"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll czasownik

roll + rzeczownik
Kolokacji: 31
roll one's eyes • roll up one's sleeves • roll down one's cheeks • roll off the assembly line • roll one's head • roll down one's face • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 14
start rolling • begin rolling • begin to roll • keep rolling • come rolling • ...
roll + przyimek
Kolokacji: 61
roll out • roll over • roll up • roll down • roll into • roll off • roll onto • roll back • roll through • roll across • roll toward • ...
roll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
roll away • roll forward • roll slowly • roll about • gently roll • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
2. roll forward = przetocz do przodu roll forward
3. roll slowly = potocz wolno roll slowly
4. roll about = tarzaj się roll about
5. gently roll = łagodnie rolka gently roll
6. roll forth = potocz do przodu roll forth
8. roll aside = potocz na bok roll aside
9. roll backward = potocz do tyłu roll backward
10. roll sideways = potocz w bok roll sideways

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.