ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll czasownik

roll + rzeczownik
Kolokacji: 31
roll one's eyes • roll up one's sleeves • roll down one's cheeks • roll off the assembly line • roll one's head • roll down one's face • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. roll one's eyes = przewracać oczami roll one's eyes
2. roll up one's sleeves = zakasać rękawy, zakasywać rękawy roll up one's sleeves
4. roll one's head = rolka czyjś głowa roll one's head
5. roll down one's face = rolka w dół czyjś twarz roll down one's face
7. roll the dice = rzucać kostką, rzucać kostkami roll the dice
8. roll one's body = rolka czyjś ciało roll one's body
9. roll one's shoulders = rolka czyjś ramiona roll one's shoulders
10. roll off one's tongue = rolka daleko czyjś język roll off one's tongue
czasownik + roll
Kolokacji: 14
start rolling • begin rolling • begin to roll • keep rolling • come rolling • ...
roll + przyimek
Kolokacji: 61
roll out • roll over • roll up • roll down • roll into • roll off • roll onto • roll back • roll through • roll across • roll toward • ...
roll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
roll away • roll forward • roll slowly • roll about • gently roll • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.