"roll eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "roll eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"roll eyes" — Słownik kolokacji angielskich

roll eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: roll one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczy rolki
  1. roll czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I had to roll my eyes up to see her face.

    Podobne kolokacje: