"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll czasownik

roll + rzeczownik
Kolokacji: 31
roll one's eyes • roll up one's sleeves • roll down one's cheeks • roll off the assembly line • roll one's head • roll down one's face • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 14
start rolling • begin rolling • begin to roll • keep rolling • come rolling • ...
roll + przyimek
Kolokacji: 61
roll out • roll over • roll up • roll down • roll into • roll off • roll onto • roll back • roll through • roll across • roll toward • ...
roll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
roll away • roll forward • roll slowly • roll about • gently roll • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) away, forth
Kolokacji: 2
(2) forward, onward, ahead
Kolokacji: 3
(7) aside, apart
Kolokacji: 2
(8) backward, backwards
Kolokacji: 2
(9) upward, downward
Kolokacji: 2
(12) simply, merely, literally
Kolokacji: 3
(13) heavily, ponderously
Kolokacji: 2
(14) finally, eventually
Kolokacji: 2
(15) carefully, close
Kolokacji: 2
(16) helplessly, weakly
Kolokacji: 2
1. roll steadily = potocz stale roll steadily
2. roll quietly = potocz cicho roll quietly
3. roll noisily = potocz hałaśliwie roll noisily
4. roll restlessly = potocz niespokojnie roll restlessly
(18) painfully, horribly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.