ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"roll" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

roll czasownik

roll + rzeczownik
Kolokacji: 31
roll one's eyes • roll up one's sleeves • roll down one's cheeks • roll off the assembly line • roll one's head • roll down one's face • ...
czasownik + roll
Kolokacji: 14
start rolling • begin rolling • begin to roll • keep rolling • come rolling • ...
roll + przyimek
Kolokacji: 61
roll out • roll over • roll up • roll down • roll into • roll off • roll onto • roll back • roll through • roll across • roll toward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. roll past = rolka przeszłość roll past
2. roll towards = toczyć w kierunku roll towards
4. roll away from = odtoczyć z roll away from
5. roll over on = przewracać się na roll over on
6. roll up to = wtaczać aby roll up to
7. roll behind = potocz z tyłu roll behind
8. roll out of = rozwałkowywać z roll out of
9. roll over in = przewracać się w roll over in
10. roll up into = wtocz się w górę roll up into
11. roll up in = zawiń roll up in
12. roll upon = toczyć na roll upon
roll + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 91
roll away • roll forward • roll slowly • roll about • gently roll • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.