ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"roll over in" — Słownik kolokacji angielskich

roll over in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przewracać się w
  1. roll czasownik + in przyimek
    Zwykła kolokacja

    I rolled over in the robes and opened my eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo