"roll towards" — Słownik kolokacji angielskich

roll towards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): toczyć w kierunku
  1. roll czasownik + towards przyimek
    Silna kolokacja

    A slight movement to her left and she would be rolling down towards my feet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo