"roll behind" — Słownik kolokacji angielskich

roll behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potocz z tyłu
  1. roll czasownik + behind przyimek
    Zwykła kolokacja

    He hit the floor hard and rolled behind a heavy desk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo