"roll beneath" — Słownik kolokacji angielskich

roll beneath kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potocz poniżej
  1. roll czasownik + beneath przyimek
    Silna kolokacja

    The dark half of the world, rolling far beneath us, showed no lights at all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo