"roll upon" — Słownik kolokacji angielskich

roll upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): toczyć na
  1. roll czasownik + upon przyimek
    Zwykła kolokacja

    Then he staggered to his feet, received another shot, and rolled upon the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo